PER OPTIMIZAR LA RECERCA

Tornar 
Amb diverses paraules:
Es pot posar el prefix AND o simplement espai entre paraules.
Ex.: Busquem subvenció i joventut: subvenció joventut o subvenció AND joventut

Amb una o altra paraula:
Prefix OR.
Ex.: Busquem subvenció o conveni: subvenció OR conveni

Amb una paraula i sense un altre:
AND NOT o el signe menys (-) junt a la segona paraula.
Ex.: Busquem subvenció però no joventut: subvenció AND NOT joventut o subvenció -joventut

Una frase exacte:
Entre cometes dobles ("________").
Ex.: Busquem Museu de Ciencies Naturals: "Museu de Ciencies Naturals"

A partir d'una part d'una paraula:
Asterisc (*) al final de la paraula.
Ex.: Busquem alguna cosa relacionada amb Classificació, com classificacions, classificats, classificaven, etc.: Classific*

No sabem part de la paraula:
El comodí interrogant (?) en lloc de la lletra o lletres que no sabem, i tants interrogants com lletres.
Ex.: Busquem joventut, però tant pot aparèixer joventut com juventut: j?ventut

Tornar